Obavještenje o prijedlogu izmjene dnevnog reda XXIII Skupštine

Na osnovu člana 231. u vezi sa članom  232. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.novine Federacije  BiH“ br. 81/15), člana 32. u vezi sa članom 28. stav 5. Statuta “Hercegovina-auto” Export-import d.d. Mostar, dioničko Društvo „Hercegovina-auto“ Export-import Mostar,  o b j a v l j u j e

 

 

O B A V J E Š T E N J E

O PRIJEDLOGU DIONIČARA ZA IZMJENE DNEVNOG REDA

XXIII (VANREDNE) SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA

“HERCEGOVINA-AUTO” EXPORT-IMPORT D.D. MOSTAR

 

Obavještavaju se dioničari da je u zakonskom roku od 8 dana od objave obavještenja o sazivanju XXIII (vanredne) Skupštine Dioničkog društva „Hercegovina-auto“ Export-import Mostar zakazane za dan 22.03.2018. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva u Mostaru na adresi Bišće polje bb ovlašteni dioničar dostavio prijedlog za izmjenu tačke 3. dnevnog reda Skupštine na način da izmijenjena glasi:

„3.  Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora „HERCEGOVINA-AUTO“ export-import d.d. Mostar izabranih na Skupštini Društva dana 29.09.2017. godine – pojedinačno;“.

 

 

Sekretar Društva

Amra Burić